Mandat de preşedinte – mandat de cetăţean – bine de ştiut

de | 21/12/2014

                Cu voia lui Dumnezeu, de azi 21 decembrie 2014, România are un nou preşedinte – Klaus Johannis.

                Deşi evenimentul are o importanţă ( foarte probabil ) majoră pentru viitorul României şi al românilor – totuşi : ” Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face ; nu este nimic nou sub soare. „ ( Cartea Eclesiastul din Vechiul Testament capitolul 1 versetul 9 ).

               Şi aşa putând fi privite lucrurile, este poate util, folositor şi necesar a reaminti ( pentru unii ), a-i informa în premieră pe alţii, despre câteva învăţături pe care Biblia ni le comunică de peste 2.000 de ani, dar care, fără  nici o nuanţă ( şi accentuez – fără nici o nuanţă ) sunt şi vor fi valabile atât în vremurile noastre cât şi în cele ce Dumnezeu le va îngădui probabil să vină peste ţara aceasta, peste lumea aceasta.

               Este important însă a ne înţelege corect poziţia fiecăruia dintre noi : Nu avem doar drepturi ( şi mai mult sau mai puţin întemeiate aşteptări ), ci avem ( şi este nu mai puţin important ) şi esenţiale obligaţii şi îndatoriri – faţă de Dumnezeu, faţă de conducătorii ţării noastre, faţă de lumea în care trăim.

               Aşa să ne ajute Dumnezeu, a pricepe şi a acţiona.

 

               Şi acum textele biblice, care vorbesc de la sine şi nu au nevoie de nici un comentariu :

 

              Din cartea – Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, de la versetul 1 şi până la versetul 7 inclusiv :

              ” Oricine să fie supus stăpânirilor cele mai înalte ; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.

                De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu ; şi cei se împotrivesc îşi vor lua osânda.

                Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire ? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea.

                El ( dregătorul ; preşedintele ) este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.

                De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.

                Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.

                Daţi tuturor ce sunteţi dator să daţi : cui datoraţi birul, daţi-i birul ; cui datoraţi vama, daţi-i vama ; cui datoraţi frica, daţi-i frica ; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. „

 

              Din cartea – Epistola întâi a lui Pavel către Timotei, capitolul 2, de la versetul 1 şi până la versetul 5 inclusiv :

             ” Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii ; pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

               Lucrul acesta este bun, şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru – care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

               Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos.

 

              Din cartea – Proverbe, capitolul 3, versetul 5 :

              ” Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta ! „

 

              Din cartea – Iov, capitolul 12, versetul 13 :

             ” La Dumnezeu este înţelepciunea şi priceperea ; sfatul şi priceperea ale Lui sunt. ” 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *