România. Referendum 6 -7 octombrie 2018

de | 25/09/2018

    Adevărul este că, ( nici ) la ora scrierii acestui material, nu am o explicație clară, suficientă, de natură a mă face să înțeleg de ce unii dintre semenii mei, dintre semenii noștri, găsesc de cuviință a iniția și practica, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, relații de natură homosexuală.  

    Știu că au fost și sunt multe încercări ale diverselor categorii profesionale de peste tot din lume ( istorici, antropologi, medici, psihologi, sociologi, preoți și alți ” lucrători ” din domeniul spiritual, sau pur și simplu interesați de temă ),  care au încercat și continuă a încerca să înțeleagă, de ce în societatea umană ( și nu numai – vezi regnul animal ) au existat și există oameni care manifestă comportamente de natură homosexuală.

    Știu și parte a perspectivelor de ei studiate și a opiniilor de ei formulate, după cum știu că nu au reușit a se pune de acord într-o măsură suficientă pentru a putea spune la unison : „Asta e. Am înțeles cu ce avem de-a face și știm ce avem de făcut. „

    Știu că :

 • unii au spus că ” de vină ” e genetica. Și asta pentru că ( cred unii ) s-a descoperit o regiune ADN localizată pe cromozomul X și denumită Xq28 ( sau GAY 1 ) care ar putea explica cel puțin parțial, atracția unora față de semeni având același sex. Alții spun că nu e vorba doar de o genă, ci de cel puțin nouă gene care influențează determinant orientarea sexuală la om.
 • alții au spus că ” de vină ” ( sau în orice caz poate cântări greu în predispoziția homosexuală ) este și perioada prenatală, intrauterină. Astfel, ( spun unii ) o posibilă bază biologică a homosexualității ar putea fi explicată prin acțiunea hormonilor asupra creierului fătului, în perioada în care acesta se află în uterul mamei. De altfel, alții cred că stresul prenatal poate juca un rol important în diferențierea sexuală a creierului și formarea orientării sexuale, după cum alții spun că, dacă în primele trei luni de sarcină mama fumează, există o probabilitate mai mare ca fiica acesteia să fie lesbiană și asta pentru că nicotina defeminizează și masculinizează creierul embrionului.
 • alții au spus că importanți sunt factorii de mediu și relații familiale în care subiectul crește. Astfel, ( spun unii ) dacă te naști într-un mediu urban, crește probabilitatea de a avea un partener de același sex cu tine. Alții spun că identitatea necunoscută a tatălui, lipsa îndelungată a acestuia din cadrul familiei sau divorțul părinților pot influența consistent comportamentul sexual al subiectului în atenție ; după cum, femeile ale căror părinți au fost căsătoriți pentru puțin timp și cele cu mama absentă în perioada adolescenței, au mai mare probabilitate de a dezvolta parteneriate homosexuale pe perioada vieții.
 • alții spun că, o posibilă explicație pentru comportamentul homosexual al unora dintre semeni, ar putea fi păcatele părinților, ale strămoșilor acestora sau ale persoanei ce trăiește o asemenea viață.
 • alții spun că homosexualitatea este un comportament care poate fi explicat prin mecanismele de ” contagiune ” și imitație comportamentală specifice ( și ) rasei umane ; și după cum poate fi : ” adoptat ” prin imitație, tot așa se poate și renunța la el.

     Mai știu și faptul că ( cel puțin oficial – și până acum ) nu există a o statistică precisă la nivel național și nici măcar internațional cu privire la numărul exact al oamenilor care manifestă comportamente de natură homosexuală. Cifrele vehiculate în prezent, la nivel global, acoperă un interval de măsură mare – undeva între  1 și 20 % din totalul populației. De precizat că, întemeiat se crede că numărul homosexualilor dintr-o societate, poate fi foarte diferit de la societate la societate, și asta datorită puternicului impact al factorilor culturali, religioși și legali.

      Mai știu de asemenea și faptul că, înclinațiile, practicile și parteneriatele homosexuale nu sunt ceva nou în istoria omenirii. Numai Dumnezeu știe exact de când unii oameni ” s-au aprins ” către alții ce aveau același sex. Poziția comunităților, a societăților omenești față de cei ce manifestau și manifestă comportamente de natură homosexuală a fost și este încă consistent diferită de la țară la țară, de la națiune la națiune.

       Cât privește România, sau mai bine zis dinamica istorică legală, reglementată,  față de subiectul în atenție ( homosexualitatea ) în spațiului geografic și cultural ce astăzi ( și ieri ) îl reprezintă ( și îl reprezenta ) România, este bine a cunoaște următoarele :

– în Codul Penal promulgat de Alexandru Ioan Cuza în anul 1864 ( valabil în Țara Românească și Moldova ) nu existau diferențe de tratament între relațiile heterosexuale și cele homosexuale.

– în Codul Penal Transilvănean, în vigoare din anul 1878 se pedepseau cu închisoare de până la cinci ani actele impudice nefirești, când asemenea acte se săvârșesc între bărbați, prin violență sau amenințări, iar dacă faptele astfel săvârșite au dus la moartea părții vătămate, pedeapsa aplicată este temnița grea pe viață.

după Unirea din 1918, în Ardeal rămân ( o vreme ) în vigoare reglementările vechiul Cod Penal Transilvănean, după cum în România atunci lărgită, juriștii vremii interpretează că, homosexualitatea intră sub incidență penală doar atunci când actele ca atare au fost săvârșite cu violență sau în așa fel încât au adus un ultragiu contra pudoarei.

– în Codul Penal adoptat în anul 1937 pe vremea Regelui Carol al II-lea se prevedea că, actele de inversiune sexuală săvârșite între bărbați sau între femei, dacă provoacă scandal public, constituie delict de inversiune sexuală și se pedepsesc cu închisoare corecțională de la 6 luni la 2 ani. Tot acolo se prevedea că, dacă actul s-a produs asupra unei persoane mai mici de 18 ani, pedeapsa este închisoare corecțională de la 1 la 3 ani. Aceeași pedeapsă se aplica și în cazul în care actul a fost săvârșit asupra unei persoane mai mici de 14 ani și chiar în situația în care nu s-a produs scandal public.

– în Codul Penal al Republicii Populare Române promulgat în anul 1948 se păstrează vechile reglementări cu privire la homosexualitate, iar pedepsele se înăspresc, introducându-se un interval de minim 2 ani și un maxim de 5 ani.

– în Codul Penal Român adoptat în anul 1957 în textul său cu privire la relațiile sexuale între persoane de același sex, dispare condiționarea existenței scandalului public și astfel orice raport sexual, chiar și consimțit între persoane de același sex, devine faptă penală.

în 1968, Noul Cod Penal adoptat păstrează incriminarea penală a relațiilor sexuale între persoane de același sex și stabilește o posibilă pedeapsă cu închisoare între 1 și 5 ani.

după 1989, Codul Penal Român în vigoare, păstrează incriminarea penală a relațiilor sexuale între persoane de același sex și aceasta până în anul 2001, când urmare a presiunilor internaționale, articolul în cauză ( art.200 cu modificările ulterioare ) este complet abrogat.

în Codul Penal actual ( cu recentele modificări – 2018 ) relațiile sexuale dintre persoane având același sex nu sunt incriminate penal, dacă ele au avut loc cu acordul părților și dacă acestea ( subiecții în cauză ) aveau la momentul consumării relației sexuale 15 ani împliniți ( aceasta fiind vârsta legal stabilită a consimțământului sexual ).

 

     Cât privesc dispozițiile legale în vigoare în România ( septembrie 2018 ), cu privire la familie și căsătorie, sunt bine a fi cunoscute următoarele :

 

     Constituția României, articolul 48 ( forma actuală înainte de Referendum ) spune :

” (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.

   (2) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
   (3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie. ”

     Modificarea propusă ( cu privire la articolul 48 alineatul 1 din Constituție ) de inițiatorii referendumului din 6 -7 octombrie 2018, arată astfel :

    (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. ”

     Codul Civil al României – Cartea a II-a. Despre familie. Titlul I. Dispoziții generale – spune :

” Art. 258. Familia. 

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor.
(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.
(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei.
(4) În sensul prezentului Cod civil, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie.

Art. 259. Căsătoria. 

(1) Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii.
(2) Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.
(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.
(4) Condițiile de încheiere și cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin prezentul Cod civil.
(5) Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți.
(6) Căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, în condițiile legii. ”

    Pe subiect, este bine a se cunoaște de asemenea și faptul că, ulterior demarării de către Coaliția pentru Familie a inițiativei de modificare a textului  Constituției României – articolul 48 ( sfârșit de an 2015 ), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în cazul ” Chapin et Charpentier contra France ” faptul că așa zisul drept al cuplurilor de același sex de a se căsători, nu este un drept în sensul celor prevăzute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ; după cum, este adevărat că, într-un caz anterior, aceeași Curte Europeană a Drepturilor Omului, în cazul ” Oliari and others contra Italy ” a stabilit că, țările membre ale uniunii sunt obligate să ofere acestor cupluri o formă de protecție legală.

   Tot aici este bine a ști faptul că, din punctul de vedere al forței juridice, Constituția este legea fundamentală a unui stat ( în acest caz România ) și ea este cea la care se raportează toate celelalte reglementări, fie că sunt legi organice sau legi ordinare ( vezi detalii mai jos ).

   Constituția este legea fundamentală a unui stat, pentru că ea reprezintă voința majorității populației (cu drept de vot ) ce alcătuiește statul respectiv ( ea fiind validată printr-un vot popular, printr-un referendum ) ; după cum ea este legea fundamentală a unui stat pentru că, prin cele de ea reglementate, se pun bazele organizaționale, de structură ale acelui stat, se fixează și se stabilesc principiile și mecanismele esențiale ale construcției și funcționării statului respectiv, ale societății ce o adoptă ca act fundamental.

   Spre exemplu, cuprinsul Constituției României ( în sinteză și extras incomplet ), arată astfel :

Titlul I : Principii generale – și aici găsiți reglementări cu privire la : statul român, la suveranitate, la teritoriu, la cetățenie, la pluralism și partide politice, la relații internaționale, la simboluri naționale, la limba oficială, capitala, etc.

Titlul II : Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale – unde veți găsi reglementări cu privire la : egalitatea în drepturi, la cetățenii români în străinătate, la extrădare și expulzare, la accesul liber la justiție, la libertatea individuală, la libera circulație, la viața intimă, familială și privată, la libertatea conștiinței, la dreptul de asociere, la familie ( articolul 48 – cel supus acum revizuirii prin Referendum ), la protecția copiilor și a tinerilor, la fidelitatea față de țară, la apărarea țării și multe altele.

Titlul III : Autoritățile publice – și aici veți găsi reglementări cu privire la : Parlament ( organizare, competențe, funcționare ), veți găsi reglementări cu privire la Președintele României ( alegere, competențe, etc. ), reglementări ce privesc Guvernul României ( investitură, competențe, răspunderi, etc. ), reglementări cu privire la Administrația publică – centrală de specialitate și locală ( înființare, competențe, etc. ), veți găsi reglementări cu privire la Autoritatea judecătorească ( la instanțele judecătorești, la Ministerul Public, la Consiliul Superior la Magistraturii ), etc.

Titlul IV : Economia și finanțele publice – și aici veți găsi reglementări cu privire la : proprietate, sistem financiar, buget public național, impozite, taxe și alte contribuții, Curtea de Conturi, Consiliul Economic și Social.

Titlul V : Curtea Constituțională – iar aici veți găsi reglementări cu privire la : structură, condiții pentru numire, atribuții, etc.

Titlul VI : Integrarea euroatlantică – iar aici veți găsi reglementări cu privire la : Integrarea în Uniunea Europeană și aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord.

Titlul VII : Revizuirea Constituției – iar aici veți găsi reglementări cu privire la : Inițiativa revizuirii, la procedura de revizuire și la limitele revizuirii.

    În acest titlu și cu respectarea celor de el prevăzute s-a desfășurat și derulat până acum întregul proces inițiat în urmă cu 3 ani de Coaliția pentru Familie, cu scopul revizuirii articolului 48 alineatul 1 din Constituția României. Drumul a fost lung, anevoios, contestat în fața instanțelor competente, intens dezbătut politic, de mai multe ori amânat pe motive mai mult sau mai puțin clare, dar acceptat în cele din urmă ca fiind legal, constatându-se de cei îndreptățiți că respectă întru totul Constituția și legile din România ( vezi Legea dată de Parlamentul României de revizuire a Constituției României ).

    Și dacă tot vorbim de Constituție, de oameni, de drepturi și perspective, poate este bine a cunoaște și în ce domenii ( conform Constituției în vigoare – vezi articolul 74 din Constituția României ) cetățenii României nu au dreptul de a iniția proiecte de modificări legislative. Aceste domenii sunt : problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea.

Titlul VIII : Dispoziții finale și tranzitorii – iar aici veți găsi reglementări cu privire la : intrarea în vigoare a Constituției, conflictul temporal de legi, dispoziții tranzitorii și republicarea Constituției.

   Ei bine, dacă așa este ” construită ” azi Constituția României și dacă acum ( odată în plus ) putem înțelege că ea este ” legea legilor „, cea mai puternică reglementare a unui stat, atunci este bine a ști că imediat după Constituție, ca forță juridică vin legile organice și apoi legile ordinare ( vezi detalii mai jos ).

   Dar ce sunt legile organice, ce reglementează ele și de ce le este recunoscută o forță juridică imediat după Constituție ?

   Răspunsul este simplu : pentru că legile organice sunt adoptate de Parlament în domeniile de importanță vitală pentru funcționarea statului. De altfel, articolul 72 alineatul 3 din Constituție enumeră domeniile reglementate prin legi organice. Acestea sunt : sistemul electoral, organizarea și desfășurarea referendumului, organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, regimul stării de asediu și al celui de urgență, infracțiunile, pedepsele și regimul de executare a acestor, acordarea amnistiei sau a grațierii colective, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi, statutul funcționarilor publici, contenciosul administrativ, regimul juridic general al proprietății și a moștenirii, regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială, organizarea generală a învățământului, regimul general al cultelor, organizarea administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală, modul de stabilire a zonelor economice exclusive, celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi ordinare.

   Este important de știut faptul că legile organice se adoptă prin votul majorității membrilor fiecărei camere legislative – Camera Deputaților și Camera Senatului ( !!! )

   Vă invit astfel, de pe acum să observați faptul că dispozițiile Constituției pot fi modificate ( revizuite ) doar prin procedura referendumului și votul larg al cetățenilor, iar legile organice sunt emise și pot fi modificate de către Parlamentul României, în condițiile de vot mai sus prezentate.

   Diferența este uriașă, iar forța juridică indusă de asemenea. La referendum este nevoie de prezența a cel puțin 5.675.245 de alegători ( adică 30 % ) din totalul de 18.917.485 alegători români, conform evidențelor Autorității Electorale Permanente la data de 31.08.2018. Pe de altă parte, Parlamentul României are astăzi un număr de 465 parlamentari dintre care 362 deputați și 136 senatori.

   Dacă cele de mai sus au vizat iată, Constituția și legile organice, se cuvine a cunoaște câte ceva și despre Codul Civil Român ( și forța sa juridică ) – care este o lege ordinară în sistemul de drept românesc.

    Legea ordinară – este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanță mai redusă, pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. Legea ordinară se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședința fiecărei camere legislative ( !!! )

   Înțelegeți acum de ce prevederile Codului Civil Român în vigoare au o ” garanție ” juridică mai mică, mai slabă, mai vulnerabilă, mai instabilă ( pentru că articolele sale pot fi modificate prin votul și jocul politic parlamentar ), în comparație cu prevederile Constituției ? Demersul celor de la Coaliția pentru Familie vizează deci nu doar principiul, perspectiva, valoarea de referință, ci vizează ( oarecum firesc ) și stabilitatea și forța posibilei modificări a Constituției realizată conform legii fundamentale, prin procedura legală a referendumului.

   Și pentru că ” nimic nou nu e sub Soare ”, este bine să știm faptul că în anul 2015, slovenii au respins cu peste 60 % din voturi, în cadrul unui referendum, legea care autoriza căsătoria între persoane de același sex adoptată de deputații acestei țări, în luna martie a aceluiași an. Poate este bine de știut și faptul că însuși Papa Francisc a îndemnat alegătorii sloveni să susțină familia formată dintre un bărbat și o femeie. De altfel, în micul stat membru al Uniunii Europene, opozanții căsătoriilor homosexuale au fost susținuți de opoziția de dreapta și de Biserica Catolică.

   Dar dragii mei, referendumul din 6 – 7 octombrie 2018 nu are numai o miză tehnicist legală, ci el are în cele din urmă ( și poate înainte de toate ) o perspectivă ce vizează o construcție fundamentală a societății umanefamilia.

   Dar, ce este familia și cine a definit-o în vreun fel  sau altul ; ca și alcătuire, ca și roluri ? 

   Răspuns : Exact nu știm sau depinde pe cine întrebi.

   Știm însă câteva lucruri :

– chiar și mișcările LGBT cele mai înverșunate acceptă și recunosc faptul că, toate analizele, observațiile și cercetările efectuate de diverși specialiști, experți, confirmă realitatea că, în toate societățile umane studiate majoritatea covârșitoare este alcătuită din heterosexuali ( adică din oameni care manifestă atracție față de sexul opus ). Ca atare, regula este heterosexualitatea, iar excepția este homosexualitatea, bisexualitatea, persoanele transgen.

– istoria demonstrează fără putință de tăgadă faptul că, perpetuarea speciei umane a fost și este posibilă doar urmare a comportamentelor heterosexuale și prin mixarea biologică a specificului acestora. Homosexualitatea nu procreează prin sine.

–  însăși cei sau cele care manifestă comportamente homosexuale, bisexuale sau persoanele transgen sunt ” rodul ” procreației din relații sau material genetic productiv heterosexual. Așa a făcut Dumnezeu lucrurile acestea. Pur și simplu. Nu există altă cale, iar toate formulele genetice, de schimbare de sex, de însămânțare artificială sunt posibile doar folosind și manipulând ”materia primă ” și ordinea așezată de Creator ( aceste posibilități tehnice și folosirea lor neînsemnând că sunt după voia Lui – în cele din urmă știința și tehnica sunt neutre din punct de vedere moral ).

    Este important să spun aici că, nu am nici un motiv, nici un argument care să-mi permită a mă considera în vreun fel sau altul superior, în vreun fel sau altul îndreptățit a-mi judeca semenii. Nici măcar pe aceia care dintr-un motiv sau altul au înclinații și practică relații homosexuale, bisexuale sau sunt persoane transgen. În cele din urmă sunt doar un om, suficient provocat și ” consumat ” de propria-mi viață și de dinamica relației mele cu Cel ce are toată puterea în Cer și pe pământ. De aceea, departe de mine gândul de a face rău acestor semeni, departe de mine gândul de ” a-i pune la zid „.

   Dar asta nu înseamnă că nu pot să spun ” Nu ” modelului social și mai ales de perspectivă societară, pe care aceste persoane l-au dezvoltat și promovat cu succes în alte țări, în alte societăți și pe care este posibil a încerca a-l promova la un moment dat și în societatea, în țara, în care Dumnezeu m-a așezat împreună cu soția și copiii noștri. Din acest punct de vedere, inițiativa referendumului privind revizuirea articolului 48 alineatul 1 din Constituția României are un profund caracter preventiv. Preventiv, pentru ca nu cumva în timp, prin neatenție, complicități, ciudate presiuni externe, conspirații politice posibile ( conjuncturale și poate uneori nesănătos oportuniste ) legiuitorul român să mai adauge o piesă la fundația ” modernizării ” societății românești după formula ” dacă alții permit, noi de ce nu ? „ ; ” Ce mă interesează ce fac alții în patul lor ? „.

   Dacă ar fi doar atât, ” în patul lor ” e un aspect. În momentul în care însă, comportamentele identificate ca fiind excepție pretind a se manifesta din ce în ce mai strident în spațiul public ( în actualitate, dar mai ales în perspectivă ) atunci chestiunea părăsește zona echilibrului societar și intră în cea a riscului societar.

   De altfel, este de asemenea bine de știut faptul că, în ultimii 12 ani lobby-ul asociațiilor pro LGBT a fost mai mult decât evident și din ce în ce mai elaborat. Astfel, în ultimii 12 ani, s-au înregistrat la Parlament, nu mai puțin de 6 inițiative parlamentare vizând legalizarea parteneriatelor civile homosexuale. Este de asemenea cunoscut și cazul Coman – Hamilton versus statul român, urmare a căruia judecătorii Curții Europene de Justiție au decis în luna iunie a acestui an ( 2018 ) faptul că : ” noțiunea ” soț”, în sensul dispozițiilor dreptului Uniunii privind libertatea de ședere a cetățenilor Uniunii, cuprinde soții de același sex. ”

   Declarația lui Andrei Coman transmisă mai apoi ( după decizia Curții Europene de Justiție ) prin intermediul Asociației ” Accept ” este relevantă și revelatoare atât prin litera cât și prin ” spiritul ” ei, atât cât privește prezentul dar ( și nu mai puțin important ) cât privește posibilul viitor : Acum putem privi în ochii oricărui funcționar public din România și din întreaga UE, având certitudinea că relația noastră de familie rămâne la fel de valoroasă și la fel de relevantă, indiferent de țara în care trăim în Uniunea Europeană. Suntem fericiți că judecătorii europeni ne-au recunoscut ca familie și mulțumim tuturor celor care ne-au susținut – pe noi și, indirect, pe toate celelalte familii într-o situație similară. Astăzi a câștigat demnitatea umană.

 

   Nu în ultimul rând, referendumul din 6 – 7 octombrie 2018 aduce cu sine o situație în premieră ( cel puțin pentru societatea românească ). Premiera constă în faptul că ( se pare pentru prima dată în istoria sa ) alegătorii români sunt invitați a-și exprima prin vot credința. Știu că pentru mulți sună ciudat. Cum adică prin vot să îmi exprim credința ? Credința mea, e treaba mea, nu e treaba ta și nici a statului român.

   Răspunsul meu pentru tine este ( dacă vei achiesa la întrebările mai sus formulate ) : Atenție. Nu te grăbi. Urmărește cu atenție cele mai jos prezentate și gândește.

 

Conform ultimului recensământ oficial realizat în anul 2011, în România erau : 16.307.004 cetățeni ce s-au declarat ortodocși ( adică 86,45 % din populație ) ; 870.774 cetățeni ( adică 4,62 % din populație ) s-au declarat romano-catolici ; 600.932 cetățeni ( adică 3,19 % din populație ) s-au declarat reformați ; 362.314 ( adică 1,92 % din populație ) s-au declarat penticostali ; 150.593 ( adică 0,8 % din populație ) s-au declarat greco-catolici ; 112.850 ( adică 0,6 % din populație ) s-au declarat baptiști, și așa mai departe. Există în Dobrogea și o minoritate islamică alcătuită din turci și tătari ( aproximativ 0,34 % din populație ), după cum există și atei ( aproximativ 0,11 % din populație ), agnostici, persoane care sunt nereligioase ( 0,1 % din populație ), dar și persoane fără religie declarată.

   Deci, fără să greșim și oricâte corecții am face la datele de mai sus, în România, cei mai mulți oameni, se declară a fi creștini. Adică a lui Cristos.

   Sau altcumva spus, tu ( dacă ai declarat că ești un credincios al unei denominațiuni creștine ) crezi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu Tatăl, este parte intrinsecă a Sfintei Treimi, este Cel pentru care și prin care toate s-au creat în Cer și pe pământ, este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu, este Calea, Adevărul și Viața către Împărăția lui Dumnezeu, este Cel care și-a dat viața pe cruce pentru păcatele mele, pentru păcatele tale.

   Dacă credeai că a fi creștin înseamnă altceva, îmi pare rău, nu știi prea multe despre creștinism și este cazul a te pune în rugăciune pe genunchi și cu coatele pe masă pentru un temeinic studiu biblic.

   Dar câți români știu ce înseamnă a fi a lui Cristos ?

   Răspuns : Numai Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au răspunsul la această întrebare.

   Și atunci ce credință au cei mai mulți români ?

   Răspuns : Pe baza declarațiilor lor, cei mai mulți se declară a fi creștini. Pe baza vieții lor, a gândurilor și faptelor lor – numai Dumnezeu știe.

    Întrebare : Dacă totuși cei mai mulți români se declară a fi creștini și dacă Biblia este cartea sfântă a creștinilor de Dumnezeu revelată oamenilor pentru a-L cunoaște ( atât cât El îngăduie ) și a-I afla voia, ce spune ea ( dacă spune ceva ) despre familie, despre homosexualitate și comportamentul social și sexual al oamenilor ?

    Răspuns : Spre știință, gândire, meditație și acțiune câteva texte din Biblia creștină cu referire la temele aflate în analiză :

 

                                                         Cât privește Creația. Bărbat. Femeie. Copii. Familie

 

   Geneza 2 : 18 – ” Domnul Dumnezeu a zis : ” Nu este bine ca omul să fie singur ; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. „

    Geneza 2 : 21  – ” Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit ; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei.

                    2 : 22 –  Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. 

                    2 : 23 – Și omul a zis : ” Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea ! Ea se va numi ” femeie „, pentru că a fost luată din om. ”

                     2 : 24De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și vor face un singur trup. „

 

     Geneza 1 : 28 – ” Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis : ” Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l ; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. ”

 

    Geneza 4 : 1 – ” Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva ; ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis : „ Am căpătat un om cu ajutorul Domnului ! „

 

    Psalmul 127 : 3 – ” Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El

                        127 : 4Ca săgețile în mâna unui războinic așa sunt fiii făcuți la tinerețe.

                        127 : 5Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei ! Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. ”

 

     Deuteronom 6 : 5 ” Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.

                                 6 : 6 – Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta.

                                 6 : 7Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. „

 

     Proverbe  22 : 6 ” Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. „

 

                                                       Cât privește relațiile între persoane de același sex

 

      Levitic 18 : 22 – „ Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. „

      Levitic 18 : 25 – „ Țara a fost spurcată prin ele ( prin asemenea comportamente, completez eu ) ; Eu îi voi pedepsi fărădelegea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. 

      Levitic 18 : 26 – ” Păziți dar, legile și poruncile Mele și nu faceți nici una din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. ”

      Levitic 20 : 13 – „ Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos ; să fie pedepsiți cu moartea : sângele lor să cadă asupra lor. ”

 

       Romani 1 : 26 – ” Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase ; căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii ;

                       1 : 27 – tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.

                       1 : 28Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. ”

 

        1 Corinteni 6 : 9 – „ Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu ? Nu vă înșelați în privința aceasta : nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții,

                               6 : 10 – nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

                               6 : 11Și așa erați unii din voi ! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. „

 

                                                                           Cât privește ( și ) România

 

        2 Cronici 7 : 14 „…dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea și se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara. „

 

       Iar acum, după toate acestea, la final, un dialog imaginar pe tema referendumului din 6 – 7 octombrie 2018 :

       Întrebare : Să merg la vot ?

       Răspuns : Da.

       Întrebare : De ce ?

       Răspuns : Pentru că cetățean român fiind, se cuvine a participa prin opinie și vot la lămurirea unei teme importante pentru țară, importante pentru ceea ce se întâmplă în ” casa ” noastră. Ca și cetățean ai nu numai drepturi, dar ai și obligații ( chiar dacă unele doar din puncte de vedere moral ).

       Întrebare : Și dacă merg la vot, cum să votez ?

       Răspuns : Cum te îndeamnă conștiința. Dacă te-ai declarat creștin și nu știi ce să faci, te îndemn a reciti cel puțin rândurile mele de mai sus cu privire la textele din Biblie, pe subiectul aflat în analiză.

       Întrebare / afirmație : Da știi, eu nu fac politică. Nu vreau să fiu marioneta nimănui.

       Răspuns : Poate că nu faci politică, prin aceea că nu ești membru cu acte al vreunui partid, însă fiecare dintre noi prin deciziile, acțiunile sau inacțiunile noastre zilnice, ne plasăm mai mult sau mai puțin conștient, de partea unei sau alteia dintre abordările politice ale vremii și societății în care trăim.

                          Și încă ceva. Nu fi naiv. Dacă confuzi PSD-ul sau alt partid cu 3.000.000 de români care au semnat de acum 3 ani documente verificate și validate mai apoi, ca fiind conform legilor românești, în exercitarea unui drept consfințit de Constituție ( acela de a solicita revizuirea acesteia ), atunci cultura ta civică are nevoie urgentă de suplimentare documentări și adâncă reflecție proprie. Într-un asemenea caz, îndreptățit te poți întreba : Ce fel de cetățean sunt eu și cum îmi tratez țara ?

 

       Și apropo : Tu ce fel de cetățean ești, și cum îți tratezi țara ?

       Hai la vot !

       Doamne ajută !

6 comentarii la „România. Referendum 6 -7 octombrie 2018

 1. Cristina Musat

  Toate bune și frumoase în argumentația dvs. Singura problemă, din punctul meu de vedere, este că România se presupune a fi un stat laic, iar în Constituție la Art. 29 este descrisă „Libertatea conțtiinței”, care nu stabilește nicicum că religia creștină ar trebui să aibă vreo influență specială asupra sistemului intern de legi, prin prisma că majoritatea populației se declară a fi creștină. Atunci de ce la acest Referendum „alegătorii români sunt invitați a-și exprima prin vot credința”? O eventuală majoritate relativă credincioasă are dreptul să decidă așadar pentru toți cetățenii României, deși la Art. 29 este scris: „(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.” Cu alte cuvinte fiecare poate să gîndească ce vrea, dar trebuie să facă doar ce decide o majoritate creștină? Amestecul credințelor religioase în modificarea legislației anulează caracterul laic al statului, ceea ce mi se pare inacceptabil în acest mileniu.

  Răspunde
  1. Ștefan

   Cei care au făcut armata știu că un ordin primit de la un superior, o anulează pe cel primit de la un grad inferior.
   Tot așa indicațiile date de polițistul de circulație este „superior” culorii semaforului, sau indicatorului de circulație.
   Așa dar legea lui Dumnezeu de ce n-ar respecta această ordine? Dumnezeu are legi suverane și eficace:
   (ex. „ Dumnezeu* a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. ; )
   Dumnezeu are și legi normative pe care trebuie să le împlinim dacă dorim să-L ascultăm, sau să le încălcam/ignorăm dacă nu dorim acest lucru. Acest lucru se vede clar in Art. 29 la care ai făcut referire:
   Libertatea gândirii şi a opiniilor, ………. nu pot fi îngrădite sub nici o formă.
   Eclesiastul 11: 9 spune:
   „ Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată”

   Răspunde
 2. Lidia Iliesi

  Felicitări, pentru această”destupare a minții” și totodată: mulțumiri! Ar fi de dorit să citească toată lumea. Sunt prea multe minți infantile și manipulabile. Pe lângă acestea sunt mințile afectate grav de păcatul în temă și de ura împotriva PSD . Nădăjduim să fie cei mulți , romanii creștini, cu teamă de Dumnezeu și cu valori morale creștine.

  Răspunde
 3. Alex Aramescu

  Buna ziua, Excelenta. Eu nu sunt gay dar pot vedea ca argumentele invocate nu se sustin pe altceva decat pe un munte de hartie a carei provenienta copaceasca nimeni nu o poate nega.
  Intai as dori sa spun ca un text de constitutie trebuie sa fie laic si motivul trebuie sa fie progresist pentru cresterea libertatii, tolerantei si stabilitatii popoarelor. Acolo unde Constitutiile sunt fundamentaliste apar cele mai grave tampenii din istoria omenirii vedeti-bine butoiul de pulbere cu explozie iminenta si perpetua a orientului mijlociu. Marile crime si sminteli s-au comis din ratiuni religioase sau antireligioase, vezi comunismul, orice nebunie are antisminteala ei nebuneasca.
  Apoi, Referendumul pentru familia constituita din barbat si femeie este un praf in ochi. Dupa ce va trece acest referendum vor face urmatorul pas: vor aproba casatoria dintre persoanele de acelasi sex! Ei nu vor forma o „familie” mai traditionala ci una „netraditionala”si asa va trece acest referendum. Atunci cand mergi la vot pentru o cauza „buna” trebuie sa te uiti si la cine te cheama la vot. Daca cine te cheama e chiar diavolul si te ademeneste cu pasaje biblice?.. Se crede ca diavolul ar cunoaste foarte bine toate scripturile.
  Acest referendum este o consumare inutila de resurse. Nu se va rezolva nimic cu el. In cele din urma nu te poti pune cu evolutia fireasca a lucrurilor.
  Si acum despre ce e firesc: ati avut vreodata curcani? poate ca ati avut.. cand sunt 2 -3 curcani ajung sa se calce ca tampitii, si intre 2 -3 raporturi nepotrivite, gasesc timp si pentru perpetuarea speciei. Dar poate ati avut vreodata caini bisoni sau chiar si de rasa mare.. acelasi lucru se calaresc de ti-e scarba sa te uiti la ei. Las de-o parte povestia cu cimpii bonobo ca acolo suna un pic mai mult a manipulare din partea taberii adverse. Oricum asta am vrut sa spun. Sper sa nu scoateti cutitul sa omorati oameni pe strazi ca asa e porunca in Biblie dupa asta.. Nu?

  Răspunde
  1. Luminița

   Cum s-a ajuns să se creadă că homosexualitatea ajută în vreun fel libertatea popoarelor ? În ce fel acest fel de ” progres ” ajută umanitatea și aduce binele pe pământ ?

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *