Problema răului

By | 26/02/2016

         De la început se cuvine a vă spune că titlul acestei postări, nu-mi aparţine.

         De fapt, el a fost ales ( foarte priceput, zic eu ) de scriitorul şi eseistul român Andrei Pleşu, ca perspectivă şi temă a conferinţei, pe care domnia sa a susţinut-o în data de 27 octombrie 2015 la Cluj-Napoca, la invitaţia Asociaţiei studenţeşti ” Edictum Dei “.

         Vă invit cu respect, a viziona înregistrarea prezentării domnului Andrei Pleşu, pentru cel puţin următoarele motive :

          * aduce în atenţie şi academică analiză, un subiect greu pentru oameni : răul 

          * pe de altă parte, ( aşa cum însuşi domnul Andrei Pleşu spune ) prin prezentarea domniei sale, pretenţiosul subiect nu va fi pe deplin lămurit ; însă este foarte posibil, ca ascultătorul să-şi întocmească o mai precisă ” hartă ” a problemei – premisă de altfel esenţială, pentru o mai bună formulare a întrebării.

          * prezentarea, păstrează o bună calitatea academică, inteligent construită şi onest comunicată.

          * un sănătos exerciţiu de atenţie şi răbdare, ce facilitează atât forma cât şi conţinutul posibilului dialog orizontal şi vertical…

         Harul şi pacea lui Dumnezeu, peste fiecare dintre voi, dragi prieteni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *