Estetica selfului românesc – la cumpăna dintre ani

de | 30/12/2014

            Ultima ediţie din anul 2014, a evenimentului dedicat antreprenporiatului românesc – Business Days Bucureşti 2014, mi-a oferit ocazia de a afla despre munca de cercetare a unui român, licenţiat în psihologie şi sociologie, doctor în economie – specializarea management. Numele său, Dorin Bodea.

            Nu l-am cunoscut personal, însă am fost foarte bine primit la standul companiei sale,  de către doi distinşi colaboratori ai domniei sale care, cu multă amabilitate, mi-au oferit interesante şi utile informaţii suplimentare.

           M-am despărţit de domniile lor, achiziţionând 3 cărţi – toate avându-l drept autor pe domnul Dorin Bodea

           Prima carte, are titlul : Românii, un viitor previzibil ? iar ca subtitluri – Resursele, limitările şi aspiraţiile angajaţilor români. Magia onestităţii şi mitul inteligenţei la români.

           Cartea a fost publicată în anul 2011, şi cuprinde rezultatele şi interpretările unei cercetări sociologice realizate în anul 2011, pe un eşantion de 1132 persoane, reprezentativ pentru angajaţii din mediul urban cu vârste cuprinse între 20 şi 50 de ani, cu studii superioare din regiunile Moldova, Valahia şi Transilvania.

           Cea de a doua carte, are titlul : Valorile angajaţilor români ; iar ca subtitluri – Valorile centrale, ideale şi structurale Sine versus Celălalt la români, precum şi subtitlurile – Managementul valorilor şi strategiile de motivare a angajaţilor.

           Cartea a fost publicată în anul 2013, şi cuprinde rezultatele şi interpretările unei cercetări sociologice realizate în anul 2012, pe un eşantion format din 1481 de persoane – bază a studiului reprezentativ pentru angajaţii din mediul urban cu vârste cuprinse între 20 şi 50 de ani, cu studii superioare din regiunile Moldova, Valahia şi Transilvania.

           Cea de a treia carte, are titlul : Manager, lider sau antreprenor ; iar ca subtitluri – Impactul rolurilor conducerii asupra profitabilităţii ; Noul model al conducerii ; Strategii de creştere durabilă a performanţei conducerii ; Revoluţia antreprenorială ?

           Cartea a fost publicată în anul 2014, şi ea cuprinde rezultatele şi interpretările unei cercetări sociologice realizate în anul 2012 prin utilizarea metodelor specifice ( detaliate în carte ) în relaţionarea cu 108 manageri (27 general manageri, 43 top manageri si 38 middle manageri) din 27 de companii (8 companii multinationale si 19 companii nationale romanesti).

           Toate cele 3 cărţi mai sus menţionate, am constatat că pot fi uşor comandate şi achiziţionate de către cei interesaţi prin internet. De altfel, vă invit cu drag a face acest lucru.

           Pe de altă parte, cercetările în cauză, chiar având o anumită vechime ( respectiv 3 si 2 ani ) consider că au o relevanţă utilă în complicatele procese ale cunoaşterii de sine, atât ca indivizi cât şi ca naţie ( română în acest caz ).

           Nu în ultimul rând, construcţia şi prezentarea lor este extrem de pragmatică şi de concisă ; nu de puţine ori ele oferind o utilă cultură generală ( noţiuni, fundamente ) dar şi specifică ( metodologică, tehnică ) atunci când vorbim de societate, de valori, de curente, tendinţe, opţiuni şi speranţe. 

          Acum, la sfârşit de an 2014 – şi început de an 2015, am găsit de cuviinţă a vă prezenta un extras ( extrem de sintetic ) a ceea ce autorul Dorin Bodea, a scris şi a afirmat în capitolul 8 – rezumat al cărţii : Românii un viitor previzibil ?

          De altfel, cele mai jos scrise vor fi postate în ghilimele, deoarece ele aparţin pe de-a întregul autorului Dorin Bodea, şi consider că nu mai au nevoie de suplimentare explicaţii :

         „ Prin ” estetica selfului românesc ” înţelegem ansamblul tuturor caracteristicilor, a elementelor componente ( resurse, limitări, aspiraţii, etc. ), al interacţiunilor dintre acestea şi al raporturilor cu realitatea exterioară, al expresiilor de manifestare în lumea din afară. Prin ” estetica selfului românesc ” înţelegem atât frumosul românesc, cât şi urâtul, atât binele, cât şi răul, atât firescul, cât şi nefirescul. În sens metaforic, selful românesc înglobează în sine atât tendinţele autodistrugerii, cât şi pe cele ale autovindecării.

           Privind spre viitor, selful românesc şi-a stabilit deja obiectivul strategic prin axa competenţă-disciplină-perfecţionism.

           Dar, boala grea de care suferă selful românesc actual se manifestă marcant prin trei categorii mari de simptome ( autolimitări ) numite în funcţie de principalele lor atribute :

           * imitare, invidie, trădare

           * orgoliu, putere, încăpăţânare

           * fatalism, pesimism, resemnare

          Această boală îşi poate găsi ameliorarea ( împlinirea propriilor aspiraţii ) prin punerea în valoare a resurselor de care dispune selful românesc :

          * spontaneitate şi creativitate

          * criticism şi centrare pe probleme

          Alături de aceste resurse, în profunzimea personalităţii româneşti se găsesc înrădăcinate două constante extrem de puternice, adevărate surse de energie, care delimitează nucleul selfului românesc şi-i conturează universul rolurilor de exprimare :

          * spiritul de familie şi ospitalitatea

          * libertatea şi independenţa

          Pentru a înţelege însă mai bine selful românesc mai avem nevoie şi de ingredientul inexplicabilului : credinţa în noroc, soartă, superstiţii.

          ” Înţelepciunea ” selfului românesc ne demonstrează că românii îşi cunosc propriile resurse, limitări şi aspiraţii. Rămâne doar să înveţe cum să-şi stăpânească tendinţele autodistructive, cum să-şi valorifice potenţialul, adică să înveţe cum să-şi prioritizeze idealurile şi aspiraţiile pentru a-şi construi un viitor previzibil. „

          Trebuie să spun că bolduirile din textul mai sus reprodus îmi aparţin, şi ele nu îşi propun decât a facilita lectura textului cu accentele sesizate de subsemnatul.

          La finalul postării fiind, atât inima cât şi raţiunea mă determină a vă prezenta ( din nou între ghilimele ) paragraful cu care autorul Dorin Bodea îşi deschide prezentarea lucrării – Românii, un viitor previzibil ?

          În – Istoria Civilizaţiei române moderne – Eugen Lovinescu afirma că ” popoarele se diferenţiază mai puţin prin idei şi inteligenţă, cât prin caracter şi valoare etică : inteligenţa e, în genere, o substanţă omogenă ; ideile circulă pretudindeni, se împrumută şi se leapădă uniform ; numai caracterul reprezintă un element constant şi profund diferenţiat. „ 

          De data aceasta bolduirea îi aparţine autorului Dorin Bodea, iar eu sunt întru-totul de acord, având totuşi o personală completare : caracterul şi caracterele formate sub puterea Cuvântului  lui Dumnezeu.

         La cumpăna dintre ani  : Dumnezeu cu noi şi noi cu Dumnezeu, dragi prieteni, dragi români.

         La mulţi, mulţi binecuvântaţi ani.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *